Familieopstellingen

Door yoga proberen we lichaam en geest met elkaar in balans te brengen; maken we een mooie innerlijke reis gericht op persoonlijke groei, verbinding en zelfliefde. Naast het bewuste ‘ik’ ontdekken we onderweg een nog dieper onbewust ‘zelf’. Een groot en invloedrijk veld met een kracht die wortelt in de sporen van de vele generaties die ons voorgingen. Patronen en dynamieken uit de levens van onze voorouders zijn onbewust doorgegeven in de familielijn en spelen nog steeds een rol in ons leven nu. Zij vormen daar wetmatigheden die verder gaan dan het persoonlijk of psychologisch niveau en zich maar deels laten beïnvloeden door het aanpassen van gedrag of overtuigingen. Een systemische kijk- en werkwijze kan een verrassend nieuw licht werpen op deze dynamieken; een familieopstelling helpt deze naar boven te halen.

Prikkelt het jou ook om, als onderdeel van jouw persoonlijke, innerlijke-groei-reis, te ontdekken hoe jóuw familiegeschiedenis je dagelijks leven onbewust beïnvloedt? Spelen voor jou, privé of in je werk, steeds terugkerende thema’s of patronen een rol waar je maar geen vat op krijgt? Of lijkt het je interessant om -puur voor de ervaring of vanuit je professie- eens te ondervinden welke verborgen schat aan informatie een familiesysteem in zich draagt? Dan ben je van harte welkom bij de workshop familieopstellingen. Wij begeleiden deze voor iedereen die in een opstelling een eigen vraag wil onderzoeken, hier als representant aan wil deelnemen of liever als toeschouwer aansluit. In de workshop onderzoeken we met opstellingen persoonlijke thema’s die deelnemers vrijwillig inbrengen. De vraaginbrenger kiest in dit verband representanten voor familieleden die zelf ‘hun plek’ vinden in de ruimte. Daarna voltrekt zich iets bijzonders; in de onderlinge wisselwerking tussen de gerepresenteerde familieleden ontstaat een opstelling die verbeeldt hoe patronen en dynamieken uit het verleden zich hebben geworteld in het heden. Door dit waar te nemen, bepaalde posities te veranderen en beweging in de dynamieken te brengen ontstaat persoonlijk inzicht op zielsniveau. Een mogelijke oplossingsrichting wordt zichtbaar, energie gaat stromen of er ontstaat simpelweg meer rust door acceptatie van ‘dat wat er is’. Het innemen van een andere plek of verhouding in het systeem van herkomst wordt dan mogelijk. Ook na de opstelling lopen dergelijke interne processen meestal, bij zowel vraaginbrenger, representanten als toeschouwers, nog verder door.

Kosten

Vraaginbrenger: €150,-

Representant: €50,-

Eerstvolgende opstelling, zie workshops

Begeleiders

Begeleiders van de workshop zijn Anne Campagne en Monique van Biessum, beide opgeleid door o.a. het Hellinger Instituut tot geregistreerd familie- en organisatieopstellers. Voor hen is systemisch werk een mooi en waardevol ambacht dat zij, op verschillende wijzen, in hun dagelijks werk inzetten om zo de wereld een stukje mooier te helpen maken. Anne en Monique zijn oud-collega’s die in elkaar een waardevolle bron voor verbondenheid en complementariteit ontdekten waardoor zij graag nog regelmatig samenwerken op het snijvlak van hun beider professies. Dit vanuit de overtuiging dat de uitkomst van 1+1 op die manier altijd 3 zal zijn

Anne

Anne is sociaal psycholoog. Met deze achtergrond heeft zij haar eigen praktijk als (relatie)coach, met name voor singles. Anne noemt graag zich ’love connector’ vanuit de gedachte dat je alleen vanuit een goede liefdesconnectie met jezelf een mooie relatie met een ander kunt aangaan. Zij helpt cliënten dan ook graag om een goed inzicht te krijgen in hun persoonlijke liefdesvraagstuk. Hiernaast faciliteert zij in offline dates voor singles die klaar zijn met swipen en een extra hulplijn willen inzetten voor het vinden van de liefde. Klik voor meer informatie op deze link

Monique

Monique is (bedrijfs)cultureel antropoloog en brengt -in haar dagelijks werk als veranderkundige- inzichten uit dit vakgebied graag actief in verbinding met haar kennis van de arbeids- & organisatiepsychologie. Haar brede ervaring op het gebied van ‘Human Development’ biedt hiervoor een mooie bedding.  Monique’s bijzondere interesse gaat uit naar samenspel en uitdagingen tussen mensen en alle hen omringende systemen, vooral bezien in het licht van een evolutionaire noodzaak tot transformatie en verandering. Voor meer informatie over Monique bezoek je deze link